"Wiem, czuję, pomagam" 2019/2020

W bieżącym roku szkolnym w klasach 3b, 3c i 3d realizowane będą zajęcia w ramach projektu „Wiem, czuję, pomagam”.  To pakiet edukacyjny, którego zasadniczym celem jest wsparcie nauczycieli w pracy z młodszymi uczniami nad kształtowaniem postaw prospołecznych, których podstawą są określone wartości.  Zawarte w nim scenariusze zajęć, zostały opracowane na postawie „Mądrych bajek z całego świata”. Każdy ze scenariuszy promuje określone wartości i postawy, tj. szacunek, troskę o innych, dzielenie się, odwagę, przyjaźń, współpracę. Punktem wyjścia do każdych zajęć jest bajka. Stanowi ona inspiracją do działań indywidualnych i grupowych skoncentrowanych wokół określonej wartości. Podejmowane działania mają charakter aktywizujący oraz rozwijają kompetencje poznawcze, społeczne i emocjonalne.

Treści zawarte w scenariuszach odnoszą się m.in. do:
• kształtowania systemu wartości wśród uczniów, w tym współpracy, solidarności, altruizmu,
• rozwijania u uczniów poczucia godności własnej osoby i godności innych osób,
• rozwijania postawy aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
• kształtowania prospołecznych postaw w tym: rozwijania postawy otwartości na potrzeby drugiego człowieka, szacunku wobec niego i umiejętności prowadzenia dialogu z nim.

 Zajęcia realizowane w ramach projektu: „Wiem, czuje, pomagam” – to lekcje empatii.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

 

"Jak Basia ptaki szczęścia uratowała"

W grudniu klasy trzecie wysłuchały bajkę pt. „Jak Basia ptaki szczęścia uratowała”.  Mała Basia z troską opiekowała się jajeczkami, z których miały wylęgnąć się ptaki szczęścia. To było ważne zadanie powierzone jej przez Ptasią Wróżkę! I udało się – ptaki szczęścia przyszły na świat i świat stał się wtedy weselszy. Magia? A może siła gorącego serca dziewczynki, która wzięła na siebie odpowiedzialność?  Wspólnie z uczniami zastanówcie się, czym jest dla Was szczęście? Porozmawiajcie o tym, jak możemy sprawiać radość innym ludziom oraz dlaczego szczęście innych może dać nam radość. Dbajmy o szczęście nasze i innych ludzi!

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj