CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

STRONA PROJEKTU: https://cmi.edu.pl/

II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Projektowych w ramach projektu CMI

Już po raz trzeci wzięliśmy udział w Ogólnopolskich Zawodach Projektowych, realizowanych w formule projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zawody rozgrywane są w trzech etapach: lokalnym (online), regionalnym (AGH w Krakowie) i ogólnopolskim - finał na Politechnice Łódzkiej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że trzy nasze wspaniałe drużyny przeszły przez kolejne fazy rywalizacji i dostały się do finałów zawodów robotycznych, które odbyły się w dniach 20 i 21 maja 2023 roku w Łodzi.

Jeden z naszych zespołów w składzie: Agnieszka Kania (8a), Dominik Kut (8a), Jakub Gołąb (8d), Jeremiasz Jędrusik (8d) i Jakub Seremet (8a) zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii Raptory, (klasy 7-8). Jesteśmy z Nich niezmiernie dumni, jak również z pozostałych naszych drużyn!

W zawodach wzięły udział jeszcze dwa zespoły:

  • w kategorii Raptory (klasy7-8): Szymon Kędra (8a), Szymon Lubas (8d), Hubert Podgórski (8d), Mateusz Kaczmarek (8d) i Wojciech Bachórz (7b)
  • w kategorii MiniBoty (klasy 4-6): Artem Srtrekozov, Bartłomiej Kania i Wojciech Gołąb

Pomimo ogromnej konkurencji, tj. około 40 000 uczestników w trzech etapach konkursu, to właśnie nasi uczniowie znaleźli się w finale!!!

Serdeczne podziękowania składamy naszemu sponsorowi firmie  PRO-COUNSEL KATARZYNA KALISZ za wsparcie finansowe.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj