Inspiruję do nauki

inspiruje do nauki

Kompetencja uczenia się w klasach 1-3 rozwijana jest poprzez wyposażenia ucznia w trzy podstawowe cechy:

  • wiedza
  • umiejętności
  • postawy

 

Nauczyciele w klasach 1- SP w codziennej pracy dydaktycznej realizują Projekt edukacyjny „Inspiruje do nauki”, który ma na celu inspirowanie i motywowanie uczniów do nauki i uczenia się.

 

Cele szczegółowe:

  • Rozwijanie kompetencji kluczowej – umiejętność uczenia się;
  • Rozwijanie zainteresowań;
  • Rozwijanie kreatywności;
  • Rozwijanie samoświadomości;
  • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych.

W codziennej pracy dydaktycznej nauczyciele rozwijają u swoich uczniów umiejętność uczenia się poprzez wdrożenie różnorodnych działań. Uczniowie natomiast otrzymali indeksy, w których notują swoje postępy w projekcie.

 

 

 

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj