Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z klasy 3d (POMYSŁOWE DZIECIAKI) będą uczestniczyć w ogólnopolskim projekcie Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?, w ramach programu Uniwersytet Dzieci w klasie, który został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt polega na realizacji 8 lekcji, z wykorzystaniem zaproponowanych konspektów zajęć, o tematyce związanej z rozwijaniem postawy przedsiębiorczej. Nauczyciel rozwinie u uczniów umiejętności skutecznego planowania, organizacji oraz efektywnego działania. Dzieci będą wykonywać proste doświadczenia i samodzielnie wyciągać wnioski. Uczestnicy Przedsiębiorczości otrzymają dostęp do dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych, związanych z tematyką projektu.