Zajęcia kreatywne

„Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką”.    
                                                                                    
                                                                                                                                Bill Gates                                                                                                                                                                         

Program zajęć kreatywnych „Młodzi programiści” przeznaczony jest do realizacji w klasach drugich i trzecich szkoły podstawowej. Głównym założeniem programu jest nauka podstaw programowania i kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera przy wykorzystaniu środowiska code.org oraz aplikacji Scratch. Podczas zajęć uczniowie poznają podstawy programowania tzw. blokowego oraz podstawowe pojęcia z zakresu programowania m.in. pętle: „powtórz”, „powtarzaj do osiągnięcia celu”.

W czasie zajęć kreatywnych uczniowie uczą się jasnego wyrażania swoich myśli, wydawania precyzyjnych poleceń, planowania, konsekwentnego dążenia do celu, cierpliwości i wytrwałości.  Rozwijają logiczne, kreatywne myślenie oraz wyobraźnię przestrzenną. Prowadzone zajęcia stwarzają możliwość do kształtowania i rozwijania szeregu kompetencji kluczowych. Stanowią także potwierdzenie tezy, że programowanie nie jest tylko dla dzieci wybitnie uzdolnionych w tym kierunku, ale dla wszystkich – jest to po prostu nauka jeszcze jednego języka - języka potrzebnego w przyszłości.

                                                                                                                                                                                              Barbara Kamińska
Barbara Kopyt

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj