"Kot w tarapatch"

kot w tarapatach

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami włączyli się do Programu Edukacyjno-Profilaktycznego „Kot w tarapatach”, opracowanego przez Zespół Terapii Dziecka i Rodziców w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”.

 

Program realizowany jest przez cały okres edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoczyna się w I klasie, a kończy w klasie III. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się w kilku etapach i dotyczy prowadzenia warsztatów tematycznych z udziałem całej klasy. Celem tych zajęć jest pomoc dzieciom w dobrej adaptacji szkolnej i rówieśniczej. Cały program stworzony jest w oparciu o teorię przywiązania.

 

CELE PROGRAMU:

Duży nacisk kładzie się na potrzeby rozwojowo-relacyjne dzieci, aby uczestnicząc w programie mogły:

  • nawiązać bezpieczne i bliskie relacje oparte na zaufaniu i życzliwości z wychowawcą i innymi dziećmi,
  • twórczo integrować się z grupą klasową,
  • pomagać sobie na wzajem i dbać o własne granice
  • kształtować zdolność do zwracania się o pomoc do dorosłych.
                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj