Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy LEON

Konkurs skierowany jest do klas 1-3 szkoły podstawowej. Celem konkursu jest odkrywanie uzdolnień dzieci, a także motywowanie ich do dalszego rozwoju swoich talentów. Konkurs jest okazją do utrwalenia zdobytej wiedzy w  zakresie umiejętności językowych oraz przedmiotowych.