Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła realizację 2-letniego projektu "Know Your Rights To Defend Yourself". Naszymi partnerami są szkoły z: Hiszpanii (koordynator), Włoch i Rumunii.

Oficjalna strona naszego projektu:

https://erasmus.sp18.resman.pl/

Realizację projektu "Kids need fun at school" 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu „Kids need fun at school”. Naszymi partnerami są placówki z Włoch (koordynator) i Turcji. Do spotkań z naszymi partnerami przygotowywaliśmy się podczas warsztatów online. Za nami już jedno spotkanie, które w maju 2023 roku odbyło się we Włoszech natomiast w roku szkolnym 2023/2024 odbędą się wizyty w Turcji, a także w naszej szkole.  

http://sp18.resman.pl/25-szkola-podstawowa-4-8/1029-aktualnosci/6584-wyjazd-uczniow-do-wloch-w-ramach-projektu-erasmus_.html 

http://sp18.resman.pl/25-szkola-podstawowa-4-8/1029-aktualnosci/6363-kolejne-spotkanie-uczestnikow-projektu-erasmus_-za-nami.html 

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj