"W krainie detektywa Pozytywki-książki czytamy i kreatywność rozwijamy"

Niniejsza innowacja jest odpowiedzią na potrzebę promowania czytelnictwa wśród młodszych dzieci szkolnych, a także wyjściem naprzeciw wymaganiom edukacyjnym zawartym w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.

            Realizując innowację poprzez różnorodne działania angażujące kreatywność i wyobraźnię uczniów przedstawimy czytelnictwo w atrakcyjny sposób oraz udowodnimy, że literatura kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety.

Głównym celem innowacji jest rozbudzenie w dziecku postawy czytelniczej, rozwijanie wyobraźni, poszerzenie wiedzy o świecie i uwrażliwienie na piękno literatury oraz wsparcie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

W roku szkolnym 2021/2022 innowacja będzie realizowana w klasach: 2c i 3c.