Nasza szkoła w projektach:

MicrosoftTeams-image_(1)

Laboratoria Przyszłości

logo archimedes

innowacje pedagogiczne_1

 

SWIETLIK

1

 

logo instaling

1

Early Stage

mLegitymacja w Szkole Podstawowej Nr 18

Nasza szkoła podpisała Porozumienie z Ministrem Cyfryzacji i przystąpiła do programu mLegitymacja szkolna. 

mLegitymacja to legitymacja szkolna wyświetlana na ekranie telefonu. Jest dokumentem wydawanym dodatkowo obok legitymacji szkolnej w wersji papierowej.

Każdy uczeń naszej szkoły, któremu wcześniej wydano papierową wersję dokumentu i który ma nadany numer PESEL będzie mógł otrzymać mobilną legitymację. Okres ważności mLegitymacji będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi papierowej legitymacji szkolnej.

Wydawanie mLegitymacji:

 1. Rodzic/opiekun prawny składa pisemny wniosek o wydanie mLegitymacji (Załącznik nr 3).
 2. Rodzic/opiekun prawny przesyła zdjęcie legitymacyjne w wersji cyfrowej przez witrynę dziennika elektronicznego (w formacie jpg lub jpeg w rozmiarze do 5MB).
 3. Do 10 dnia każdego miesiąca rozpatrywane będą wnioski złożone do końca miesiąca poprzedniego (pod warunkiem przesłania odpowiedniego zdjęcia).
 4. Rodzic/opiekun prawny pobiera na telefon dziecka darmową Aplikację mObywatel, wybiera opcję dodaj mLegitymację, potwierdza Regulamin usługi mLegitymacja szkolna w Aplikacji mObywatel.
 5. Po otrzymaniu ze szkoły kodu QR oraz kodu aktywacyjnego rodzic/opiekun prawny uruchamia system na urządzeniu. Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania kodu przez szkołę.

Unieważnienie mLegitymacji:

 1. Na pisemny wniosek o unieważnienie mLegitymacji rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik nr 4) w przypadku:
  • utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja,
  • zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.
 2. Z urzędu w przypadku:
  • utraty ważności wydanej uczniowi papierowej legitymacji szkolnej,
  • przejścia ucznia do innej szkoły.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.)