Międzynarodowy projekt edukacyjny "Z kulturą mi do twarzy"

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami włączyli się do Międzynarodowego projektu edukacyjnego: „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Cele główne projektu to:
- wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
- wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 
- wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
- formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
- ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:
- promowanie kultury, wrażliwości na piękno;
- rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
- współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym;
- wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm;
- kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych;
- kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku;
- zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie;
- współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Z kulturą mi do twarzy - "Sny Andersena"

W ramach udziału w projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” klasa 1b wzięła udział w konkursie plastycznym pt. „Sny Andersena”. Zadaniem uczniów było wykonanie ilustracji do baśni Andersena.  Najpierw dzieci zapoznały się z sylwetką i twórczością Hansa Christiana Andersena. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie swoje ulubione bajki takie jak np. „Brzydkie kaczątko”, „Mała syrenka”, „Calineczka”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, czy „Królowa Śniegu”.  Trudno byłoby wymienić wszystkie baśnie Andersena, bo ten słynny duński pisarz stworzył ich całe mnóstwo. Są wśród nich piękne historie o miłości, takie jak Dzielny cynowy żołnierzyk” czy „Pasterka i kominiarczyk”, a także smutne opowieści o przemijaniu i utracie, jak „Świniopas” czy „Choinka”. Wszystkie baśnie Andersena zawierają w sobie uniwersalne wartości takie jak: wytrwałość, miłość, czy przywiązanie.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj