DKE kręci się dalej!

 Ja-czytam główne

Kampania społeczna Ja czytam! na dobre zagościła w naszej szkole.

Uczestniczą w niej zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych. Dyskusyjny Klub Edukacyjny okazał się świetnym powodem nie tylko do rozwijania czytelnictwa, lecz także do wzmacniania więzi z uczniami.

Co to jest?

Kampania społeczna, której celem głównym jest wywołanie mody na czytanie przez:

  • Organizację w szkole Dyskusyjnego Klubu Dyskusyjnego (DKE)

Cel główny projektu:

  • Wywołanie mody na czytanie – jestem dumny, bo czytam,
  • Uczenie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci i młodzieży- czytam, bo chcę, a nie bo muszę

Cele szczegółowe projektu:

  • Rozwijanie czytelnictwa
  • Rozwijanie kompetencji dyskutowania
  • Usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu
  • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania w nowym roku szkolnym. Zaglądajcie na naszą stronę internetową szkoły w zakładkę Ja czytam, tam umieszczane są informacje o naszych spotkaniach.

Opiekunowie DKE:

Klasy I-III: Alicja Stefańska, Monika Ciupak 

Klasy IV- VIII - Alicja Kwaśniewska, Ewa Śniegowska (tzw. Spotkania przy herbacie)

 

 

.