Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęła realizację 2-letniego projektu "Know Your Rights To Defend Yourself". Naszymi partnerami są szkoły z: Hiszpanii (koordynator), Włoch i Rumunii.

Oficjalna strona naszego projektu:

https://erasmus.sp18.resman.pl/