Ja czytam 2018/2019

W poszukiwaniu wiosny

W ramach czytelnictwa odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego w którym rozmowa była kierowana na określony temat dlaczego autor nadał tytuł wierszowi „Smutna wiosna?”. W dalszej części spotkania rozmowa dotyczyła sposobów zazielenienia swojego miejsca zamieszkania. Następnie uczniowie obejrzeli film edukacyjny związany z nadchodzącą wiosną. Na koniec uczniowie wykonali oś czasu na temat zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych miesiącach wiosennych.