Bakcyl 2018/2019

Doczekaliśmy się! Warto być cierpliwym. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 uczniowie klas trzecich gimnazjum z 3Ag i 3 Cg ponownie spotkali się na warsztatach, w ramach projektu BAKCYL, z panem Grzegorzem Wojcieszkiem wolontariuszem z Banku Zachodniego WBK. Tym razem tematem spotkania było zagadnienie jak przejść „Od oszczędzania do inwestowania” - pytanie trudne i złożone. Dlatego też należało zdać sobie sprawę jak  ocenić oferty produktów bankowych, jak dokonać wyboru korzystnego dla siebie konta osobistego, jak z niego bezpiecznie korzystać, świadomie posługiwać się kartą płatniczą, co oznaczają pojęcia: „oszczędzanie”, „inflacja”, „inwestowanie”, ocenić potencjalny zysk i ryzyko inwestycji, wyjaśnić czym zajmuje się Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czym różnią się lokaty i akcje na giełdzie, a na czym polega kapitalizacja odsetek. I najważniejsza sprawa jeżeli chodzi o nasze pieniądze, czyli jak bezpiecznie inwestować (dywersyfikacja) i po czym poznać oferty potencjalnych oszustów finansowych. I znów profesjonalizm pana Grzegorza wziął górę nad złożoną problematyką, o czym świadczyć mogą liczne pytania zadawane podczas zajęć i dyskusje wśród uczniów po zakończeniu lekcji. Na wiosnę odbędzie się następne spotkanie w ramach projektu BAKCYL. Warto być cierpliwym…