Program Destination Imagination

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży ukierunkowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach.

Program DI tworzą zespoły dzieci lub młodzieży, liczące od 4 do 7 osób, wraz z Trenerami. Drużyny, w ciągu roku szkolnego rozwijają swoją kreatywność, ćwiczą umiejętność pracy zespołowej oraz twórczego rozwiązywania problemów w praktyce wykorzystując nowatorskie metody i techniki myślenia twórczego.

Co roku na przełomie marca i kwietnia drużyny z całej Polski spotykają się na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu, gdzie prezentują rozwiązanie wybranego przez siebie Wyzwania Drużynowego, a także przystępują do nieznanego wcześniej Wyzwania Na Już. Zwycięskie drużyny otrzymują prawo wyjazdu i reprezentowania Polski podczas Światowej Olimpiady Kreatywności, która rokrocznie odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Drużyny, które zajmują II miejsce otrzymują możliwość uczestnictwa w Azjatyckiej Olimpiadzie Kreatywności w Chinach.

Program zachęca do podejmowania procesu tworzenia, pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać poczucie własnej wartości. DI uczy kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas rozwiązywania ekscytujących wyzwań, zarządzania czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz pracy zespołu.