Bakcyl

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. Projekt ten stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego.  Realizowany jest  on od roku 2013. W 2014 roku został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu. W bieżącym roku szkolnym został objęty patronatem MEN, Ministerstwa Finansów oraz Kuratorów Oświaty.