Bezpieczniki TAURONA 2019/2020

"Jak bezpiecznie korzystać z prądu?"

Uczniowie klas 2d, 2e oraz 3a biorą udział w programie edukacyjnym pt. „Bezpieczniki Taurona”. Pierwszym zagadnieniem związanym z realizacją programu  było zapytanie „Jak bezpiecznie korzystać z prądu?”.

Uczniowie podczas zajęć rozpoznawali dźwięki wydawane przez urządzenia elektryczne, dokonywali oceny zagrożenia w sytuacji korzystania z urządzeń elektrycznych oraz obejrzeli film edukacyjny. Ponadto, dzieci kształtowały umiejętność bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

Dzięki przeprowadzonych lekcjach dzieci mogły dowiedzieć się jakie są zagrożenia związane z korzystaniem z urządzeń elektrycznych.