Wolontariat

W naszej szkole rozpoczyna swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu.

Wolontariat to dobrowolne, bezinteresowne i bezpłatne działanie na rzecz innych. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Ponadto Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy chętnych uczniów do włączenia się w naszą działalność.