Bakcyl 2017/2018

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 w ramach projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży w naszej szkole odbyły się dwie lekcje prowadzone przez wolontariusza z Banku Zachodniego WBK pana Grzegorza Wojcieszka. W lekcjach wzięły udział klasy gimnazjalne 2 Ag i 2 Cg. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatowej, z dużym zaangażowaniem młodzieży, a tematem przewodnim były „Twoje pieniądze”. Zgodnie z tematem poruszono szerokie spektrum spraw związanych z finansami, m.in. skąd się biorą pieniądze, jak rozróżniać dochody i wydatki, sporządzono prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich z których można zrezygnować, jaką funkcję spełniają pieniądze w gospodarce rynkowej, rozróżniono typy wydatków, wytłumaczono znaczenie oszczędności i korzyści, jakie płyną z systematycznego oszczędzania, czy wreszcie co to jest „fundusz bezpieczeństwa”. Mimo, że zagadnienia te sprawiają „przytłaczające” wrażenie, fachowość, ogromna wiedza i pasja z jaką pan Grzegorz prowadził zajęcia sprawiła, że uczniowie nie mieli żadnych problemów ze zrozumieniem omawianych kwestii i niewątpliwie pojęcie „Pieniądz” stało się dla nich bliższe. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie w ramach programu "BAKCYL".