Współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

W dniu 05.02. 2016 r. rozpoczęliśmy współpracę z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania 

w Rzeszowie. W tym dniu odbyły się w naszej szkole warsztaty edukacyjne, poszerzające wiedzę uczniów na temat Unii Europejskiej. Zajęcia te przeprowadziła pani Ewa Nowak - Koprowicz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

12.04. 2016 r. w naszej świetlicy odbyły się zajęcia na temat kultury i tradycji Ukrainy. Przeprowadzili je studenci Koła Naukowego Forum Inicjatyw Europejskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Warsztaty zostały zorganizowane pod patronatem Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.

Z kolei 09.05. 2016 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, przyłączyli się do wspólnego świętowania Dnia Europy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie. Dzień ten był pełen atrakcji, konkursów i zabawy.

Przedstawione powyżej inicjatywy (można o nich przeczytać w zakładce Aktualności) są okazją dla naszych uczniów do zapoznania się z pojęciem wielokulturowości
 i różnorodności w Unii Europejskiej.
Uczniowie chętnie biorą udział w tych przedsięwzięciach, wykazują się dużą aktywnością i kreatywnością.

Miło nam poinformować, że nasza współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie będzie kontynuowana w przyszłym roku. Będą to działania edukacyjne, nastawione na poznawanie innych krajów: ich kultury, języka, religii, zwyczajów
i obyczajów.

Cieszymy się, że udało nam się pozyskać kolejnego partnera do współpracy!!!