CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

STRONA PROJEKTU: https://cmi.edu.pl/

I miejsce w kategorii "Pojedynki robotów" Ogólnopolskiego Konkursu Budowy i Programowania Robotów - GGRobot 2023

Podobnie jak w zeszłym roku, również w roku szkolnym 2022.23 wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Budowy i Programowania Robotów – GGRobot 2023. Konkurs jest wieloetapowy i w dużym skrócie polegał na zbudowaniu i zaprogramowaniu własnego robota do określonych zadań. Rozgrywany był w 3 kategoriach wiekowych: klasy 4-6, klasy 7-8, Open (bez ograniczeń wiekowych).

Do konkursu mogły przystąpić drużyny składające się maksymalnie z 5 osób, a sama rejestracja odbywała się do 20.12.2022 r. W naszej szkole powstały 4 zespoły w dwóch kategoriach:

  • Klasy 4-6: Gołębiarze w składzie: Gabriel Gajewski (5b), Wojciech Gołąb (5b), Bartłomiej Kania (4e), Karmen Luberda (4f), Maciej Borkowski (4f) i Betoniarze w składzie: Karol Serafin (6b), Jan Szetela (6b), Nadia Pawiak (6b), Maciej Rutkowski (6b), Natalia Lubas (4f).
  • Klasy 7-8: Gołębiarze w składzie: Agnieszka Kania (8a), Dominik Kut (8a), Jakub Gołąb (8d), Jeremiasz Jędrusik (8d) Mateusz Kaczmarek (8a) i Roboromaniacy w składzie: Szymon Kędra (8a), Szymon Lubas (8d), Wojciech Bachórz (7b), Jakub Seremet (8a), Hubert Podgórski (8d).

Cały konkurs składał się z części realizowanej w szkole oraz części finałowej na Politechnice Rzeszowskiej.

Podczas etapu szkolnego uczniowie musieli zbudować stół konkursowy, następnie zaprojektować roboty wraz z czujnikami i efektorami, a na koniec ich zaprogramować je do realizacji określonych zadań – cała dokumentacja techniczna związana z budową stołu oraz zadania konkursowe zostały opublikowane na platformie internetowej konkursu po 06.01.2023 r.

Etap szkolny musiał zostać udokumentowany w postaci dwóch dokumentów w kategorii 7-8 (1 dokument w kategorii 4-6) i były to:

  • Dokumentacja dotycząca organizacji pracy zespołu (4-6 do 12.03.2023), (7-8 do 26.02.2023)
  • Dokumentacja techniczna konstrukcji i oprogramowania robota (do 26.03.2023)

Następnie przyszedł czas na prezentację online zespołów przed komisjami konkursowymi – młodsze zespoły prezentowały się w piątek 14.04.2023, zaś starsze w poniedziałek 17.04.2023.

W dniach 19-20.04.2023 odbyły się długo wyczekiwane finały na Politechnice Rzeszowskiej.

Pierwszy dzień, to były eliminacje – przejazdy odbywały się w trzech rundach, a w każdej z nich drużyny miały prawo do jednego startu. W klasyfikacji końcowej rundy eliminacyjnej brana była suma punktów z dwóch najwyżej punktowanych przejazdów.

Drugi dzień, to była kulminacja zawodów i coś, na co wszyscy czekają, czyli „Pojedynki robotów”. W tej konkurencji drużyny startowały parami na dwóch złączonych ze sobą stołach turniejowych. Rozgrywki w tym etapie przeprowadzane były w systemie pucharowym „do dwóch przegranych”. Pojedynek wygrywała ta drużyna, która uzyskała wyższy wynik.

W tej konkurencji bezkonkurencyjny okazał się zespół Robotomaniacy (klasy 7-8), który na 6 pojedynków, wszystkie wygrał i zajął I miejsce. Wielkie gratulacje!

W klasyfikacji końcowej (łącznie dokumentacja + prezentacja zespołów + eliminacje + pojedynki robotów) nasze zespoły zajęły następujące miejsca:

  • 22 miejsce – Gołębiarze (klasy 4-6)
  • 14 miejsce – Betoniarze (klasy 4-6)
  • 9 miejsce – Gołębiarze (klasy 7-8)
  • 14 miejsce – Robotomaniacy (klasy 7-8)

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj