Inspiruję do nauki 2021/2022

Czy trójkąt może być kwadratem?

Uczniowie klasy 3b podczas zajęć edukacyjnych pt. „Inspiruję do nauki” próbowali odpowiedzieć na pytanie Czy trójkąt może być kwadratem? Na wstępie spotkania opisywali figury geometryczne.  Ponadto obejrzeli wykład o tym  jakie figury kryją się w instrumentach muzycznych. W dalszej części spotkania dostrzegli, że matematyka nie zamyka się w liczbach i obliczeniach, że jest wszędzie, a poszukiwanie odpowiedzi na pytanie jest atrakcyjnym spostrzeżeniem. Na koniec zajęć wykonali prace plastyczne zrobione z różnych obiektów w których udowodnili, że niemal wszystko można narysować za pomocą figur.