CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

STRONA PROJEKTU: https://cmi.edu.pl/

Centrum Mistrzostwa Informatycznego w SP18

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego (CMI).  Koordynatorami projektu oraz prowadzącymi zajęcia są nauczyciele informatyki - Barbara Kopyt i  Robert Hus.

Celem przystąpienia do projektu było:

 • odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich w zakresie informatycznym,
 • ukierunkowanie myślenia uczniów na rozwiazywanie zadań i problemów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych,
 • przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach algorytmicznych, informatycznych i projektowych,
 • poszerzanie wiedzy uczniów oraz rozwijanie umiejętności dotyczących języków oraz technik programowania.

W ramach projektu zostały utworzone 2 grupy uczniów:

 • I grupa, to uczniowie z klas IV-V, którzy pod opieką pani Barbary Kopyt programują w języku Scratch,
 • II grupa, to uczniowie z klas VI-VIII, którzy pod opieką pana Roberta Husa programują w jezyku Python.

Starsza grupa to 13-stu "zapaleńców", którzy spotykają się w każdą środę i przez 2 godziny  rozwiązują różne problemy algorytmiczne oraz programują. 

W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość poznania różnych sposobów rozwiazywania zadań i problemów metodami algorytmicznymi. 

Ponadto uczestnicy projektu doskonalą swoje umiejętności programistyczne oraz poznają nowe języki i techniki programowania.

W ramach zajęć zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów, m.in.:

 • gra papier, kamień, nożyce (i wiele jej odmian w wykonaniu uczniów)
 • gra wyścigi żółwi
 • program Selekcjoner, dzielący uczniów na zespoły
 • program szyfrujący i deszyfrujący wiadomości
 • własny generator haseł
 • gra w zgadywanie liczb
 • szereg programów wykorzystujących możliwości graficzne Pythona
 • tworzenie wykresów w Pythonie
 • tworzenie prostych programów z Graficznym Interfejsem Użytkownika (GUI)
 • i wiele innych.

Semestr II zapowiada się jeszcze ciekawiej, ponieważ mamy w planach projekty związane z programowaniem płytek mikroprocesorowych MicroBit oraz robotów mBot.

Ponadto wszyscy uczestnicy projektu mają możliwość rozwijania swoich umiejętności programistycznych dzięki dostępowi do platformy programistycznej – Liga Niezwykłych Umysłów (LNU), w ramach której doskonalą już poznane języki programowania, poznają nowe oraz rywalizują na liczbę napisanych programów ze swoimi rówieśnikami z innych szkól podstawowych z całej Polski.

W ramach projektu CMI uczniowie przygotowują się również do udziału w dedykowanych konkursach informatycznych. 

W semestrze I wzięliśmy udział w następujących konkursach informatycznych:

 • Kuratoryjny konkurs informatyczny,
 • Międzynarodowy konkurs programistyczny (3 etapy) “Pix Programming Challenge 2019”.

W II semestrze uczestników zajęć czeka kolejne wyzwanie – udział w Ogólnopolskim Konkursie Algorytmicznym w ramach CMI, składającym się z trzech etapów:

 • lokalnego (szkolnego) – 09-22.03.2020,
 • regionalnego (AGH) – 17.04.2020
 • finałów ogólnopolskich (Politechnika Łódzka) – 06-07.06.2020.

Etap lokalny konkursu polega na rozwiązywaniu przez uczniów, w grupach 2-3 osobowych, zadań wystawionych przez organizatora i odesłanie ich poprzez platformę internetową CMI do organizatora.

Konkurs dla szkół podstawowych odbywa się w dwóch kategoriach:

 • Poziom A – Skrzaty, gdzie uczniowie będą rozwiązywać zadania i problemy w języku Scratch,
 • Poziom B – Gnomy - gdzie uczniowie będą rozwiązywać zadania i problemy w języku Python lub C++.

Udział w konkursie jest uwieńczeniem naszej dotychczasowej pracy w ramach CMI oraz sprawdzeniem swoich wiadomości i umiejętności algorytmicznych i programistycznych.

Wszystkim uczestnikom życzymy zakwalifikowywania się do ogólnopolskich finałów i osiągnięcia tam jak najlepszych wyników!!!

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj