CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

STRONA PROJEKTU: https://cmi.edu.pl/

I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych w kategorii "GNOMY"

W II semestrze 2019/2020 uczniowie projektu CMI wzięli udział w Ogólnopolskich Zawodach Algorytmicznych. Konkurs początkowo miał składać się z trzech etapów: lokalnego (szkolnego), regionalnego (AGH), oraz finałów ogólnopolskich (Politechnika Łódzka).

Ze względu na pandemię COVID-19 zmieniła się formuła konkursu z trzech na dwa etapy, oraz została przeprowadzona w formule online. Konkurs polegał na grupowym (2-3 osobowe zespoły) rozwiązywaniu zadań i problemów algorytmicznych w oparciu o język Python.

Konkurs okazał się dla naszych uczniów niezwykle udany, ponieważ zespół w składzie: Szymon Stachowicz (6b), Oliwier Rzepko (6b), Jakub Kurosz (6b) zdobył I miejsce w kategorii „Gnomy” (język Python) na etapie regionalnym (finalnym). Ponadto zespoły w składach: Aleksandra Kopyt (8a), Justyna Chlebek (8a) oraz Kamila Kwiatkowska (6b), Julia Dworzańska (7b) zajęły V miejsce ex aequo w tym konkursie.

Udział w konkursach był uwieńczeniem naszej wspólnej pracy w ramach CMI oraz sprawdzeniem wiadomości i umiejętności algorytmicznych oraz programistycznych uczniów.

Lista szkół biorących udział w projekcie pod patronatem AGH oraz w konkursie:

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj