CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

STRONA PROJEKTU: https://cmi.edu.pl/

II edycja projektu CMI w SP18

W roku szkolnym 2020/2021 już po raz drugi przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”. Sukcesy naszych uczniów w poprzedniej edycji zachęciła nas do kontynuowania zajęć w tym roku szkolnym.

Tym razem nasza szkoła otrzymała 4 granty – 2 granty algorytmiczne i 2 granty projektowe. Podobnie jak w poprzednim roku, projekty prowadzone są przez panią Barbarę Kopyt (2 grupy młodsze) i pana Roberta Husa (2 grupy starsze).

Projekty cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Grupy młodsze, to uczniowie klas IV –VI.

W grancie algorytmicznym uczestniczą uczniowie z klas IV i VI. Spora część uczniów uczestnicząca w zajęciach w poprzednim roku była zainteresowana kontynuacją zajęć w nowym roku szkolnym. Na zajęciach uczą się analizy i selekcji informacji, ustalania kroków kolejnych działań zmierzających do rozwiązania postawionego zadania, powtórzeń i pętli wykorzystując znane i świetne narzędzie programowania obiektowego – jakim jest Scratch.

W grancie projektowym uczestniczą uczniowie klas VI. Na zajęciach wykorzystujemy roboty mBot. mBoty są dla uczniów dobrym wyborem, ze względu na łatwość programowania ich poprzez aplikację mBlock, która bazuje na Scratch’u – który dzieci już poznały. Ten fakt stwarza dobrą synergię na tym etapie zajęć. Na tych zajęciach uczniowie uczą się programowania, rozwijają swoją kreatywność i stymulują do angażowania w innowacyjność i proces twórczy, którego efektem będą własne dzieła.

Grupy starsze, to 2 grupy uczniów z klas VII – VIII. W grancie algorytmicznym bierze udział 11 osób: Sabina Misiaszek (7c), Alicja Wójcik (7c), Emilia Dworzańska (7a), Maciej Szeliga (8a), Hanna Lasek (7b), Wiktor Dołęga (7c), Dawid Siembrzuch (8b), Oliwier Rzepko (7d), Szymon Stachowicz (7b), Wiktor Rząsa (7d), Kacper Kurz (8b).

W grancie projektowym bierze udział 14 osób: Kamila Kwiatkowska (7b), Sabina Misiaszek (7c), Alicja Wójcik (7c), Emilia Dworzańska(7a), Hanna Lasek (7b), Dawid Siembrzuch (8b), Oliwier Rzepko (7d), Julia Dworzańska (8b), Nikander Szema (7b), Marta Banat (8b), Szymon Stachowicz (7b), Wiktor Rząsa (7d), Szymon Krupa (7b), Kacper Kurz (8b).

W ramach grantu algorytmicznego uczniowie będą mogli podnieść swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • matematycznych podstaw algorytmiki,
  • języka programowania (Scratch, Python),
  • narzędzi programistycznych,
  • tworzenia algorytmów oraz ich analizowania, implementowania oraz testowania.

W ramach grantu projektowego uczniowie będą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • nieszablonowego myślenia,
  • umiejętności algorytmicznego rozwiązywania problemów informatycznych,
  • rozwoju ogólnych zdolności informatycznych,
  • wiedzy i umiejętności opartej o najnowsze osiągnięcia z dziedziny elektroniki, mechatroniki, automatyki oraz robotyki,
  • projektowania i oprogramowania własnych robotów.

Dzięki udziałowi w projekcie „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, uczniowie mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w zawodach algorytmicznych i projektowych.

Zawody są organizowane dla zespołów, będą miały charakter lokalny (on-line) z uwzględnieniem uczestnictwa w kolejnych etapach konkursów, począwszy od regionalnego po najwyższe rangą zawody ogólnopolskie, organizowane przez Politechnikę Łódzką.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj