CMI - Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. CMI przyczyni się do podniesienia kompetencji dydaktycznych 1500 osób prowadzących koła informatyczne oraz 12000 uczniów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych, ponadpodstawowych, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych wykazujących predyspozycje do pracy oraz zainteresowania pracą z wybitnie uzdolnioną młodzieżą - uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych, uczniów szkół średnich w tym liceów ogólnokształcących i techników oraz szkół branżowych I i II stopnia.

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim, w tym możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

Całkowita wartość projektu: 50 239 096,15 zł
Kwota dofinansowania: 49 885 951,15 zł
w tym wartość dofinansowania ze środków UE: 42 218 480,45 zł

STRONA PROJEKTU: https://cmi.edu.pl/

Finały Ogólnopolskich Zawodów Projektowych CMI - Łódź 2022

Zawody projektowe w ramach CMI są zawodami kończącymi i zarazem podsumowującymi kolejną edycję projektu. Na podstawie ich wyników można zobaczyć jak uczniowie pracowali na kółkach projektowych przez cały rok.

Konkurs realizowany był w trzech kategoriach wiekowych: MiniBoty (klasy 4-6 SP), Raptory (klasy 7-8 SP)  i Predatory (uczniowie szkoły średniej). Składał się z dwóch etapów lokalnego/regionalnego oraz finałów na Politechnice Łódzkiej. Z naszej szkoły do finałów zakwalifikowały się wszystkie zespoły, które przystąpiły do konkursu: 1 zespół w kategorii „MiniBoty” (opiekun Barbara Kopyt) i 3 zespoły w kategorii „Raptory” (opiekun Robert Hus).

Do rywalizacji w Łodzi przystąpiło blisko 140 uczniów z 24 szkół z całej Polski, co sprawiło, że konkurencja była bardzo duża, ale również był to ogromny wysiłek logistyczny dla organizatorów.

Zadania dla każdej z grup wiekowych były zróżnicowane pod względem trudności, tak aby uczniowie mogli sobie z nim poradzić. W pierwszy dzień konkursu uczniowie dostali zadanie projektowe w którym mieli odpowiednio zaprogramować swojego robota aby przejechał zadaną trasę wykonując przy tym postoje w odpowiednich miejscach na „załadunek” i „wyładunek”. W drugim dniu zawodów zadanie to zostało uszczegółowione, tzn. pojawiły się dodatkowe zadania, które ma wykonać robot w oparciu o dodatkowe czujniki. Kulminacją zawodów był przejazd robota po zadanej trasie w dwóch konfiguracjach pod okiem komisji konkursowej. Oceniana była dokładność wykonywanych zadań, zgodnie ze specyfikacją oraz czas przejazdu. W kategorii Raptory tylko nasze zespoły wykonały to zadanie bezbłędnie i w przewidzianym limicie czasu.

Ostatecznie uczniowie ze starszej grupy (Raptory) zajęli I, II i VII miejsce a młodsi uczniowie (MiniBoty) zajęli II miejsce w ostatecznej klasyfikacji.

Dużo ciepłych słów należy się organizatorom zawodów CMI z Politechniki Łódzkiej za doskonałą organizację tak dużych zawodów, zapewnienie uczniom rozrywki połączonej z nauką po pierwszym dniu zawodów w postaci zwiedzania Centrum Kulturalno-Naukowego EC1 oraz zakwaterowania i zapewnienia wyżywienia dla uczniów w trakcie trwania zawodów.

Tego typu zawody są dla uczniów niebywałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach kółka, skonfrontowania się z rówieśnikami z innych szkół oraz wywołują u uczniów zdrowe zasady współpracy i rywalizacji zarazem.

Ostateczne wyniki uczniów naszej szkoły to:

Kategoria Miniboty (klasy 4-6):

II miejsce – Karol Serafin (5b), Jan Szetela (5b), Maciej Rutkowski (5b), Franciszek Puławski (5b)

Kategoria Raptory (klasy 7-8):

I miejsce – Szymon Krupa (8b), Szymon Stachowicz (8b), Szymon Kędra (7a), Szymon Lubas (7d)

II miejsce – Agnieszka Kania (7a), Jeremiasz Jędrusik (7d), Jakub Gołąb (7d), Hubert Podgórski (7d), Mateusz Kaczmarek (7a)

VII miejsce – Nikander Szema (8b), Howard Luberda (8b), Jakub Ciosmak (8b)

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj