"Bajki bez barier"

Czym są „Bajki bez barier”?

 Bajki bez barier” to cykl opowiadań wydanych przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”. Każda z 26 bajek dotyczy innego rodzaju niepełnosprawności. W niezwykły, a zarazem bardzo przystępny sposób oswaja czytelnika z trudną problematyką, uświadamiając, że osoby niepełnosprawne funkcjonują wśród nas. Bohaterami opowiadań są głównie dzieci, dzięki czemu odbiorcy tekstu z łatwością przenoszą się do świata „bez barier”.

Głównym celem projektu jest wyjaśnienie uczniom, na czym polega omawiana dysfunkcja oraz ułatwienie zrozumienia pewnych emocji i zachowań osób niepełnosprawnych. „Bajki bez barier” sprzyjają przełamywaniu barier względem drugiego człowieka i rozwijaniu empatii.

Podczas cyklicznych spotkań najmłodsi uczniowie  słuchają opowiadania czytanego przez nauczyciela lub starszego kolegę, następnie biorą udział w dyskusjach, scenkach dramowych oraz innych ćwiczeniach utrwalających zdobytą wiedzę. Ponadto na niektóre z zajęć zapraszani są goście, którzy starają się odpowiedzieć na wszystkie nurtujące dzieci pytania.

 

Wszystkie bajki dostępne są w szkolnej czytelni oraz na stronie internetowej, skąd można je bezpłatnie pobrać: http://swiatelkodladzieci.pl/bajki-bez-barier/ .

 

Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do lektury!