Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej Nr 18

 01.09.2022r. (czwartek)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Spotkania z uczniami oraz rodzicami klas 5-8 (on-line)

12.09.2022r. (poniedziałek)

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające plany pracy szkoły

 

14,15.09.2022r. (środa, czwartek)

 

Spotkania organizacyjne z rodzicami

14.10.2022r. (piątek)

 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1.11.2022r. (wtorek)

 

Dzień Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11.11.2022r. (piątek)

Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

 

16,17.11.2022r. (środa, czwartek)

 

Spotkania z rodzicami

 

14.12.2022r. (środa)

Spotkania z rodzicami (informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

23.12.2022r. – 01.01.2023r.

(piątek  -   niedziela)

 

Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2023r. (piątek)

 

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

Do 13.01.2023r. (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych           z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

13.01.2023r. (piątek)

Zakończenie I półrocza roku szk. 2022/2023

 

16.01.2023r. – 29.01.2023r. (poniedziałek - niedziela)

 

Ferie zimowe

1.02.2023r. (środa)

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze roku. szk. 2022/2023

8,9.02.2023r. (środa, czwartek)

Spotkania z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2022/2023

13.02 – 17.02.2023r.(pon.– pt.)

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

22.02.2023r. (środa)

 

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szk. 2022/2023

 

6.04.- 11.04.2023r.(czw. – wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

19,20.04.2023r. (środa, czwartek)

 

 Spotkania z rodzicami

 

 

1.05.2023r. (poniedziałek)

Święto pracy - dzień ustawowo wolny

 

3.05. 2023r. (środa)

 

Rocznica Konstytucji 3-Maja - dzień ustawowo wolny

17.05.2023r. (środa)

Spotkania z rodzicami informujące

o proponowanych ocenach z zachowania

i ocenach niedostatecznych z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych

 

23,24,25.05.2023r. (wt., śr., czw.)

Egzaminy ósmoklasisty

 

 

do 31.05.2023r. (środa)

 

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

03.06. 2023r. (sobota)

Piknik Rodzinny

 

05.06. - 07.06.2023r.(pn.- śr.) oraz

12.06-13.06.2023r.(pn.-wt.)

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

 

do 07.06.2023r. (środa)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

08.06.2023r.(czwartek)

 

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

13.06.2023r. (wtorek)

 

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2022/2023

 

23.06.2023r. (piątek)

 

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

 

28.06.2023r. (środa)

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2022/2023

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810)

31.10.2022r. (poniedziałek)

22.12.2022r. (czwartek)

02.05.2023r. (wtorek)

23, 24, 25.05. 2023r. (wtorek, środa, czwartek)

09.06.2023r. (piątek)

22.06.2023r. (czwartek)