Aktualności

Pasowanie na ucznia SP nr 18

24 października 2019r. uczniowie sześciu oddziałów- kl. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f  stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 18. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Dyrekcji szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali rodzicom, nauczycielom i zebranym gościom to, czego się dotychczas nauczyli. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Ślubowali dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrym kolegą oraz swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Z okazji tego wyjątkowego wydarzenia uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz birety. Uroczystość pasowania zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce!