Aktualności

Matematyczne obchody Święta Niepodległości

W dniu 8 listopada 2019 r. uczniowie klasy 4a, 4d, 5a, 5c i 5e z wykorzystaniem odpowiednich kart pracy świętowali 101 rocznice odzyskania niepodległości. Rozwiązując zadania musieli rozkodować zaszyfrowany rysunek związany ze zbliżającym się świętem. Podczas lekcji ćwiczyli kolejność wykonywania działań matematycznych, wspomagając się znanym do tego rodzaju działań wierszem. Utrwalili również umiejętność obliczania kwadratów i sześcianów liczb, a także powtórzyli tabliczkę mnożenia i dzielenia. Lekcja minęła szybko, gdyż uczniowie byli pochłonięci obliczeniami
i rozkodowywaniem rysunku. Po wykonaniu zadań otrzymali obraz przedstawiający kontury mapy Polski i zrozumieli, że nawet na lekcjach matematyki można poruszać ważne historyczne wydarzenia.

Poniżej wierszyk, który pozwala zapamiętać kolejność wykonywania działań.

Pamiętaj matematyczny asie najpierw wykonuj działania w nawiasie.

Potem umyśle tęgi obliczaj pierwiastki i potęgi.

Następnie dziel i mnóż, a wynik tuż, tuż.

Na koniec dodawaj lub odejmuj i o wynik się nie przejmuj.