Aktualności

Sukcesy w konkursie przyrodniczym

Z ogromnym zadowoleniem chcemy poinformować, że w konkursie na „haiku Sprzątania Świata 2019” - japońską miniaturę poetycką dotyczącą akcji Sprzątania Świata, uczennica naszej szkoły Antonina Piotrowska z kl. 4a zdobyła III miejsce wśród dzieci szkół podstawowych z klas I-IV z terenu Podkarpacia. W konkursie wzięła udział także Maryla Tuszyńska-Kielich z kl. 4b, która otrzymała dyplom udziału.

Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczestników i ich środowisk rodzinnych na zasady gospodarki odpadami, sposoby postepowania ze śmieciami, potrzebę dbania o środowisko przyrodnicze w tym udział w akcjach ekologicznych służących m.in. oczyszczeniu lasów, brzegów rzek i jezior, dzikich terenów z odpadów, które zostały tam wyrzucone w latach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!