Przetargi

Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Centralnego Zamawiającego, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Szkoły Podstawowej nr 18  w Rzeszowie informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty jak i odrzuceniu ofert w zakresie poszczególnych części zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki SP nr 18 w Rzeszowie w 2019 r. (nr referencyjny postępowania: CZ-D.271.96.346.2018).

 

Informacja o wyborze i odrzuceniu WYKONAWCY

----------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie wskazuje poniżej link do ogłoszenia na dostawę artykułów żywnościowych do Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie w 2019r. 

http://bip.erzeszow.pl/ogloszenia-komunikaty/ogloszenia-dotyczace-zamowien-publicznych-od-30-01-2017-r/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro/zamowienia-publiczne-jednostek-organizacyjnych-miasta/aktualne-zp/31500,dostawa-zywnosci-do-stolowki-sp-nr-18-w-rzeszowie-w-2019-r.html

 

.

-----------------------------------------------------------------------------------------

.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu - część IX


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu


Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie nr 355651 - 2016 z dnia 2016-11-30r.

Rzeszów: Dostawa artykułów żywnościowych do

Stołówki Szkolnej Zespołu Szkół nr 7 w Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Formalno prawna część A SIWZ

Ogólne warunki umowy część B SIWZ

Formularz cenowy część C SIWZ

Formularze cenowe część C SIWZ

Oświadczenie wykonawcy zał. 1

Oświadczenie grupa kapitałowa zał. 2

Wykaz dostaw zał. 3

Zmiany w ogłoszeniu