Archiwum SP 1-3 2018/2019

Warsztaty "Lepienia z gliny"

W dniach 7 i 8 maja 2019r. odbyły się kolejne spotkania z cyklu o Życiu Słowian, w których brały udział klasy pierwsze i drugie edukacji wczesnoszkolnej. Były to zajęcia, na których dzieci poznały dawne zawody. Początkowa część wyjaśniła kim jest rzemieślnik oraz rzemiosło, z wyszczególnieniem ich rodzajów i specyfiki. Następnie odbyła się część praktyczna, czyli warsztaty garncarskie, na których dzieci lepiły naczynia gliniane. Zaprezentowana została metoda wałeczkowa, czyli sposób ręczny z wykorzystaniem wężyków i kulek, bez użycia koła garncarskiego. Wszystkie prace zostaną wypalone w piecu ceramicznym i wręczone dzieciom na pamiątkę.