Aktualności 2019/2020

Teatrzyk kukiełkowy pt. "Zimowa stołówka leśnych zwierząt"

Wiele emocji i zainteresowania wywołało przygotowane przez wychowanków świetlicy przedstawienie dla rówieśników pt. Zimowa stołówka leśnych zwierząt. W dniu 12 grudnia teatrzyk obejrzały dzieci z klas pierwszych i drugich. Inscenizacja miała na celu poznawanie zwierząt leśnych, ich przystosowanie do zimowych warunków, a także ośmielanie dzieci do występów przed publicznością. Podczas prezentowania teatrzyku dzieci odgrywały role wykorzystując kukiełki. Mali aktorzy wspaniale poradzili sobie z występem i otrzymali oklaski od kolegów i koleżanek.