l

W Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 18 pracuje higienistka szkolna, która jest oddelegowana do pracy przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W związku z tym wszelkie zapytania i uwagi związane z działalnością Gabinetu prosimy kierować do osoby koordynującej pracę higienistek szkolnych w SP ZOZ Nr 1: tel. 17 85 352 81-84 wew.363 .

W imieniu SP ZOZ Nr 1 informujemy, że higienistki szkolne każdego pracującego ostatniego dnia miesiąca od godz. 12:00 składają miesięczne  sprawozdania oraz mają zebranie grupy zawodowej oraz szkolenia  przy ul. Hetmańskiej 21.

Raz w miesiącu (cały dzień) każda higienistka szkolna  jest zobowiązana do wpisywania wykonanych  procedur medycznych do komputera (za dany miesiąc) w gabinecie Higieny Szkolnej przy ul.Hetmańskiej 21.

W Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 18  pracuje P.  Stec Ewa - higienistka szkolna według harmonogramu:

poniedziałek -   7:25 - 15:00
wtorek -           7:25 - 15:00
środa -             7:25 - 15:00
czwartek-         7:25 - 15:00
piątek-             7:25 - 15:00

 

Informuję, że od dnia 04.10.2021 r. następuje zmiana personelu za Panią Pociask Danutę  - będzie pracować Pani Daria Janik mgr pielęgniarka według harmonogramu:

piątek 10:45 - 15:00

Telefon: 17 74-82-500