RADA RODZICÓW SP 18 w Rzeszowie

1.10.2022-30.09.2023

 

Przewodniczący:

Mariusz Buśko

Wiceprzewodniczący:

Aneta Gruszka- Tatara

Sekretarz:

 Katarzyna Matusiak

 

Skarbnik:

 

Edyta Gąsior Antos

 

Komisja rewizyjna:

Magdalena Zając

 Paweł Szeliga

Jacek Bosek

 

Pozostali przedstawiciele Rad Oddziałowych są członkami Rady Rodziców.

 

.
Numer konta Rady Rodziców:
PKO BP SA  54 1020 4391 0000 6202 0155 8352
.

Konto szkoły dla dobrowolnych wpłat rodziców:

93 1020 4391 0000 6702 0152 1806 (dopisek: wsparcie szkoły)

e-mail:  radarodzicow@sp18.resman.pl

 

.