Nasza szkoła w projektach:

MicrosoftTeams-image_(1)

Laboratoria Przyszłości

logo archimedes

innowacje pedagogiczne_1

 

SWIETLIK

1

 

logo instaling

1

Early Stage

Deklaracja dostępności

Informacje wstępne

Szkoła Podstawowa Nr 18 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej sp18.resman.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony sp18.resman.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 2020-10-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu. Na początku każdej strony głównej zostały umieszczone linki - skróty prowadzące do:

 • strony głównej (start)
 • aktualności (świetlica, 1-3,4-8)
 • komunikaty
 • BIP
 • kontakt
 • deklaracji dostępności

Na pozostałych podstronach zostały umieszczone skróty prowadzące do:

 • szkolnych projektów
 • plan zajęć
 • obwód szkoły
 • archiwum aktualności
 • biblioteka, pedagog
 • stołówka
 • nasze sukcesy
 • zajęcia pozalekcyjne
 • kalendarz roku szkolnego
 • podręczniki
 • filmoteka
 • przydatne linki
 • higienistka
 • Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Kadra Pedagogiczna
 • Dokumenty szkolne
 • RODO

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty
Na stronach Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik. Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu publikujemy w miarę możliwości także jego dostępną wersję alternatywną (Ms.Word).
Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na stronie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie grafika i zdjęcia z wydarzeń nie zawsze wszystkie posiadają pełny opis alternatywy.
Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.
Kontrast
Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
Filmy wideo
Umieszczane materiały filmowe nie posiadają napisów oraz nie posiadają opisu pełnej treści filmu umieszczonego w odrębnym pliku – w trakcie opracowania.
Zrozumiałość i czytelność treści
Treści zamieszczane na stronie Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.
Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność serwisów, jednak – gdyby zostały zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić serwisy Szkoły Podstawowej nr 18 w Rzeszowie - prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@sp18.resman.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Robert Hus pod adresem poczty elektronicznej rhus@sp18.resman.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ulicy Bł. Karoliny oraz wejścia boczne, od strony: budynku czerwonego oraz budynku niebieskiego. Przy wejściu głównym oraz wejściu od strony budynku czerwonego znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiający dostanie się na główny poziom budynku -1 oraz 0.
 2. Na terenie przyszkolnym są miejsca parkingowe z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym i wejściach bocznych są pracownicy portierni.
 4. W budynku na każdym poziomie (poziom -2,-1,0, +1) znajduje się korytarz. Korytarze szerokie umożliwiające swobodne poruszanie się. Budynek nie posiada wind.
 5. Na poziomie 0 oraz -1 znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj