Nasza szkoła w projektach:

MicrosoftTeams-image_(1)

Laboratoria Przyszłości

logo archimedes

innowacje pedagogiczne_1

 

SWIETLIK

1

 

logo instaling

1

Early Stage

Oddział dwujęzyczny w SP18 - rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Wyniki rekrutacji do oddziału dwujęzycznego

Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych oraz lista przyjętych do oddziału dwujęzycznego będą wywieszane w szkole na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu (zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego oraz przepisami o ochronie danych osobowych).

.

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych, ogłaszamy nabór do klasy VII, która będzie oddziałem dwujęzycznym. Główne zasady nauczania w oddziale dwujęzycznym to:

  • j. angielski – 5h tygodniowo z podziałem na grupy,
  • nauczanie dwujęzyczne 3 przedmiotów - w roku szk. 2023/2024 będzie to matematyka, biologia i informatyka.

Realizując program oddziału dwujęzycznego będą podejmowane następujące działania:

  • Podczas lekcji matematyki, biologii i informatyki będą realizowane treści zgodnie z podstawą programową.
  • Nauczyciel podczas tych lekcji będzie mówił zarówno w j. polskim jak i w j. angielskim. Proporcje będą zależeć od tematu, sytuacji, poziomu klasy.
  • Uczniowie będą korzystali z polskich podręczników, ale materiały dodatkowe będą przygotowywane w języku angielskim.
  • Prace pisemne będą pisane w j. polskim z dodatkowymi zadaniami w j. angielskim.
  • Niektóre formy pracy ucznia jak projekty, prezentacje, itp. będą wykonywane częściowo w j. angielskim.

Powyższe działania pozwolą na doskonałe przygotowanie uczniów do egzaminów oraz zdobycia certyfikatów językowych.

Poniżej znajdują się dokumenty związane z rekrutacją do oddziału dwujęzycznego.

Złożenie deklaracji przez kandydata jest obowiązkowe!

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego (17 748 24 94) oraz mailowego (sekretariat@sp18.resman.pl).

Grażyna Lachcik

Dyrektor SP18