Mąde bajki z całego świata

madre bajki

Co to jest?

„Mądre bajki z całego świata” to projekt edukacyjny Kulczyk Foundation pod szyldem „Efektu Domina”. Fundacja prowadzona przez Dominikę Kulczyk działa w bardzo różnych miejscach świata wspierając dobre zmiany w społecznościach lokalnych.            W projekcie uczestniczą klasy drugie, które każdego miesiąca wyruszają w świat bajek pochodzących z różnych zakątków Ziemi.

Cel główny projektu:

  • wprowadzenie dzieci w świat wartości, które są życiowymi drogowskazami kształtującymi zachowania i postawy ludzi.

Cele szczegółowe projektu:

  • wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i estetycznym, przygotowanie do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą,
  • dbanie o to, by dziecko odróżniało dobro od zła,
  • kształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych do poznawania i rozumienia świata.

Bo chodzi o to by pomagać, ale i rozbudzać w ludziach chęć pomocy. Takie zadanie mają  „Mądre bajki z całego świata”, w których niesamowite opowieści stają się podstawą do dialogu z dzieckiem. Dialogu o wartościach, zrozumieniu dla innego człowieka, otwartości, czy wrażliwości.

Serdecznie zapraszamy do słuchania bajek https://kulczykfoundation.org.pl/bajki

Każda bajka zawiera przesłanie moralne, odkrywa przed dziećmi świat wartości i pożądanych cech ludzi.