Jak odczytywać emocje?

W roku szkolnym 2020/21 nauczyciele klas 2a, 2d, 2e realizują projekt Uniwersytetu Dzieci w Klasie pt: „Jak odczytywać emocje?”. Projekt składa się z 8 zajęć, podczas których uczniowie rozwijają kompetencje społeczne. Uczą się, jak pracować zespołowo, poszukują kreatywnych rozwiązań oraz uczą się rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmacniają umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji.

Jak ukryć emocje w filiżance?

Dnia 30 marca klasa 2a odbyła zajęcia on-line z projektu pt.: Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje? – Jak ukryć emocje w filiżance? Uczniowie obejrzeli film pt.: „Jak emocje ukryć w filiżance?”, w którym pani metodyk dr Monika Nęcka opowiadała o swoich pasjach, a mianowicie o kolekcjonowaniu różnych filiżanek przywożonych z dalekich podróży. Na każdej filiżance namalowany jest wzór charakterystyczny dla danego kraju. W Turcji na filiżankach maluje się kwiaty. Mogą to być np. goździki, róże i tulipany. Patrząc na filiżanki pani Monika wspomina emocje i wydarzenia przeżyte w podróżach. Po obejrzeniu filmu dzieci pokazywały i opowiadały o pamiątkowych przedmiotach ze swoich domów, które mają dla nich jakieś cenne znaczenie. Następnie uczniowie wykonali kolorowe filiżanki, które były związane z różnym emocjami i przeżyciami. Każda filiżanka miała wymyśloną swoją historię, która tłumaczyła jej samopoczucie.