Program „Śniadanie Daje Moc” jest kolejnym działaniem w ramach strategii Partnerstwa dla Zdrowia, które do dotychczasowych działań nakierowanych na walkę z niedożywieniem dzieci w Polsce dodaje szeroko zakrojoną edukację najmłodszych oraz angażuje rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci. Program objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nasza szkoła od roku 2015 aktywnie uczestniczy w programie Śniadanie Daje Moc.

Szczegóły programu na stronie internetowej www.sniadaniedajemoc.pl