Archiwum SP 1-3 2022/2023

"Kot w tarapatach"

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klas drugich kontynuowali udział w programie profilaktyczno-wychowawczym „Kot w tarapatach” -  skierowanym do wychowawców, którzy chcą, aby ich uczniowie: nawiązywali bezpieczne relacje z dorosłymi, oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku, lubili się ze sobą i tworzyli zgraną klasę, umieli się kolegować, pomagali sobie nawzajem i dbali  o własne granice, zwracali się do dorosłego i do rówieśników z prośbą o pomoc. Program pomaga nauczycielom: rozwijać zdolności rozumienia stanów umysłowych dzieci, właściwie odczytywać zachowania dziecka i intencje jego działania, łączyć umiejętności wychowawcze z wiedzą na temat rozwoju psychicznego. W tym roku szkolnym cele główne programu to budowanie atmosfery przynależności, ważności i akceptacji w klasie, kształtowanie u dzieci postawy bohaterskiej-pomocnej, wspieranie postawy życzliwości i pomagania innym, wspieranie i budowanie nowego dialogu z dzieckiem opartym na symbolice  i metaforze „peleryny”.  Podczas zajęć w klasach drugich odbyły się pogadanki na temat: „Kto to jest bohater”, a następnie uczniowie narysowali kota-bohatera. Na zakończenie uszyli z pomocą nauczyciela pelerynę klasowego bohatera-pomagacza.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj