Archiwum SP 1-3 2022/2023

Innowacja pedagogiczna "Z angielskim w świat "

Innowacja pedagogiczna „ Z angielskim w świat " powstała z myślą o zachęceniu uczniów klasy 1d do pogłębiania znajomości języka angielskiego, podnoszenia umiejętności językowych i skutecznego porozumiewania się w języku angielskim. Ponadto uczniowie rozwiną swoje zdolności plastyczne oraz ugruntują wiadomości z zakresu edukacji przyrodniczej. Innowacja przyczyni się do rozbudzenia zainteresowań uczniów i pokazania, jak duże znaczenie ma znajomość języka angielskiego we współczesnym świecie.

Cele innowacji:

  • Promowanie języka angielskiego wśród dzieci.
  • Uwrażliwienie uczniów na język angielski i osłuchanie się z jego rytmem i fonetyką.
  • Podnoszenie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez aktywizujące metody nauczania.
  • Przygotowanie do użycia poznanego materiału leksykalnego i gramatycznego w realnych sytuacjach.
  • Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.

Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz przyrodniczych

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj