Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie, ul. Bł. Karoliny 21, 35-119 Rzeszów, reprezentowana przez Dyrektora.

Inspektorem Ochrony Danych jest Wioletta Rozesłaniec, kontakt możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.

.