l

W Gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 18 pracuje higienistka szkolna, która jest oddelegowana do pracy przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. W związku z tym wszelkie zapytania i uwagi związane z działalnością Gabinetu prosimy kierować do osoby koordynującej pracę higienistek szkolnych w SP ZOZ Nr 1: tel. 17 85 352 81-84 wew.363 .

W imieniu SP ZOZ Nr 1 informujemy, że higienistki szkolne każdego pracującego ostatniego dnia miesiąca od godz. 12:00 składają miesięczne  sprawozdania oraz mają zebranie grupy zawodowej oraz szkolenia  przy ul. Hetmańskiej 21.

Raz w miesiącu (cały dzień) każda higienistka szkolna  jest zobowiązana do wpisywania wykonanych  procedur medycznych do komputera (za dany miesiąc) w gabinecie Higieny Szkolnej przy ul.Hetmańskiej 21.

HARMONOGRAM PRACY

Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej Nr 18 od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

poniedziałek  - 7:25-11:25 Czanerle Grażyna

wtorek  7:25 -15:00 Szura Bożena i 7:25-15:00 Lichorobiec Natalia

środa 8:00-15:35 Czachor Urszula

czwartek 7:00-14:00 Pociask Danuta

piątek 10:45-15:00 Janik Daria

Od dnia 02.01.2023 r. w gabinecie będzie zatrudniona jedna osoba.

 


Z poważaniem
koordynująca higieny szkolnej
mgr Dorota Niedzielska
tel. 17 85 352 81-84 wew.363