RADA RODZICÓW SP 18 w Rzeszowie

1.10.2020r. – 30.09.2021r.

Przewodniczący:

Aneta Gruszka- Tatara

Wiceprzewodniczący:

Jarosław Senderski

Sekretarz:

Hanna Krukowska-Sitek

 

Skarbnik:

Beata Rak

 

Komisja rewizyjna:

Beata Charachajczuk

Marcin Wróbel

Jacek Bosek

 

Pozostali przedstawiciele Rad Oddziałowych są członkami Rady Rodziców.

.
.
Numer konta Rady Rodziców:
PKO BP SA  54 1020 4391 0000 6202 0155 8352

e-mail:  radarodzicow@sp18.resman.pl

 

.