RADA RODZICÓW SP 18 w Rzeszowie

28.09.2023 - 30.09.2024

 

Przewodniczący:

Mariusz Buśko

Wiceprzewodniczący ds. klas I-III: 

 Małgorzata Łuszczak 

Wiceprzewodniczący ds. klas IV-VIII:

Paweł Szeliga

Sekretarz:

 Marzena Strączkowska 

Skarbnik:

 Edyta Gąsior - Antos

 

Komisja rewizyjna:

Edyta Baran,

Magdalena Pogódź

Lucjan Grabowski

 

Pozostali przedstawiciele Rad Oddziałowych są członkami Rady Rodziców.

 

.
Numer konta Rady Rodziców:
PKO BP SA  54 1020 4391 0000 6202 0155 8352
.

Konto szkoły dla dobrowolnych wpłat rodziców:

93 1020 4391 0000 6702 0152 1806 (dopisek: wsparcie szkoły)

e-mail:  radarodzicow@sp18.resman.pl

 

.

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj