Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

w Szkole Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Dwujęzycznymi

 04.09.2023r. (poniedziałek)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste pasowanie na ucznia w klasach I

 

11.09.2023r. (poniedziałek)

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające plany pracy szkoły

 

26,27.09.2023r. (wtorek, środa)

 

Spotkania organizacyjne z rodzicami

14.10.2023r. (sobota)

 

Dzień Edukacji Narodowej

1.11.2023r. (środa)

 

Dzień Wszystkich Świętych - dzień ustawowo wolny

11.11.2023r. (sobota)

 

Święto Niepodległości

15,16.11.2023r. (środa, czwartek)

 

Spotkania z rodzicami

 

13.12.2023r. (środa)

Spotkania z rodzicami (informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

23.12.2023r. – 01.01.2024r.

(sobota - poniedziałek)

 

Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2024r. (sobota)

 

Święto Trzech Króli

do 8.01.2024r. (poniedziałek)

 

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zachowania oraz zajęć edukacyjnych

 

do 18.01.2024r. (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych   z zachowania oraz zajęć edukacyjnych

 

19.01.2024r. (piątek)

Zakończenie I półrocza roku szk. 2023/2024

 

22.01.2024r. (poniedziałek)

Konferencja klasyfikacyjna za I półrocze roku. szk. 2023/2024

24,25.01.2024r. (środa, czwartek)

Spotkania z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2023/2024

 

29.01.2024r. – 11.02.2024r. (poniedziałek - niedziela)

 

Ferie zimowe

12.02 – 16.02.2024r.(pon.– pt.)

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

 

21.02.2024r. (środa)

 

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szk. 2023/2024

 

28.03.- 02.04.2024r.(czw. – wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17,18.04.2024r. (środa, czwartek)

 

 Spotkania z rodzicami

 

1.05.2024r. (środa)

Święto pracy - dzień ustawowo wolny

 

3.05. 2024r. (piątek)

 

Rocznica Konstytucji 3-Maja - dzień ustawowo wolny

14,15,16. 05.2024r. (wt., śr., czw.)

Egzaminy ósmoklasisty

 

do 17.05.2024r. (piątek)

Poinformowanie rodziców i uczniów o proponowanych ocenach końcoworocznych z zachowania i ocenach niedostatecznych z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych

 

25.05. 2024r. (sobota)

Piknik Rodzinny

 

 

do 29.05.2024r. (środa)

 

Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zachowania oraz zajęć edukacyjnych

 

30.05.2024r.(czwartek)

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

 

03.06. - 07.06.2024r.(pn.- pt.)

 

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

do 10.06.2024r. (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych    z zachowania oraz zajęć edukacyjnych.

 

13.06.2024r. (czwartek)

 

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2023/2024

 

21.06.2024r. (piątek)

 

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

 

25.06.2024r. (wtorek)

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2023/2024

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - (Dz.U. z 2023 r., poz. 1211)

22.12.2023r. (piątek)

02.05.2024r. (czwartek)

14,15,16.05.2024r. (wtorek, środa, czwartek)

31.05.2024r. (piątek)

19,20.06.2024r. (środa, czwartek)

                                                                                           
Nasza szkoła w projektach:

 

sko_logo

logo 1

logo

 

lisek ibisek

program_logo

logo

 abp-logo-2021

bajki bez barier swiatelko fundusz

Logo_KAMELEON

logo_proj