Budżet Obywatelski 2020 - decyduj, to się opłaca!

Głosowanie trwa od 30 sierpnia do 20 września 2019 r.

TYLKO ZAANGAŻOWANIE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POZWOLI WYBRAĆ ZGŁOSZONE ZADANIA:

Kategoria I

8 - Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18, Przedszkola 33 i Żłobka "Karolinka" przy ul. Bł. Karoliny- kwota 1 000 000,00 zł

Kategoria II

63 - Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18 - kwota 180 000,00 zł

Kategoria III

117 - Dzień Dziecka na miejskim terenie Osiedla Franciszka Kotuli - kwota 30 000,00 zł

Fakt zamieszkiwania na terenie miasta Rzeszowa weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.

  1. elektronicznej - za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl
  2. papierowej - za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u (pobierz formularz), bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

  • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;
  • Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20, w godzinach otwarcia;
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno - Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1, w godzinach otwarcia;
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA, al. Rejtana 65, w godzinach otwarcia;
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w GALERII RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44, w godzinach otwarcia;
  • Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa w Hipermarkecie Bi1, al. Witosa 21, w godzinach otwarcia;

Głosowanie odbędzie się również w dodatkowych punktach usytuowanych na poszczególnych osiedlach m. innymi:

RDK - filia Krynicka, ul. Krynicka 1 - 2 września 2019 r., godz. 12.00 – 19.00.

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.

Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce karty do głosowania numeru zadania, zgodnie z listą zadań przyjętych do głosowania.

Wpisanie w rubryce karty do głosowania numeru zadania niezgodnie z kategoryzacją zadań, określoną w karcie do głosowania powoduje nieważność głosu w części dotkniętej błędem. Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Głosować może każdy mieszkaniec Rzeszowa, bez ograniczenia wiekowego. Więc nie zwlekaj, zagłosuj i pomóż nam wygrać!!!

LICZYMY NA WASZE GŁOSY – w szczególności na nasz projekt – Nr 63, Kategoria II.

Informacje o projekcie Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 można znaleźć pod linkiem: https://rbo.erzeszow.pl/projekt/34