Aktualności

"Dzieci kontra śmieci"

„Dzieci kontra śmieci” to akcja skierowana do młodszej społeczności naszej szkoły. Od najmłodszych lat chcemy kształtować u dzieci postawy estetyczne, zamiłowanie do piętna, dbałości o czystość i ład w naszym otoczeniu w myśl powiedzenia „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. W dniach 24 – 27 września 2019r. uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami wyposażeni w worki na śmieci i rękawiczki wyruszyli w poszukiwaniu śmieci. Klasy I zadbały o porządek na korytarzach szkolnych, klasy II porządkowały teren wokół szkoły, klasy III zajęły się uliczkami i placami osiedlowymi. Czyściej i przyjemniej zrobiło się w najbliższej okolicy.

Działania podjęte dzisiaj mamy nadzieję, że zaowocują w przyszłości wspólną dbałością o nasze środowisko.